Kampanja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston torjumiseksi ja lasten suojelemiseksi internetissä.

Hyvin nuoresta iästä lähtien lapset navigoivat verkkotilassa oppiakseen, pitääkseen yhteyttä ystäviinsä ja leikkiäkseen. Kaiken kaikkiaan Internet on hieno tila, jossa voi tutustua maailmaan ja pitää hauskaa.

Se on kuitenkin myös erittäin sääntelemätön tila, jossa haitallinen sisältö ja käyttäytyminen voivat vaikuttaa valtavasti lasten elämään. #ChildSafetyOn -kampanja haluaa varmistaa, että lapset voivat navigoida digitaalisessa maailmassa vahvana ja turvassa lisääntyviltä seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston riskeiltä.

Tviittaa johtajasi

Tviittaa johtajasi, että hän vaatii EU:ta lopettamaan lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan verkossa.

Ryhdy toimeen

Yli
500 000

allekirjoitti vuonna 2023 vetoomuksen lasten suojelua verkossa koskevan lainsäädännön puolesta.

UUTTA LAKIA EHDOTETTU LASTEN SUOJELEMISEKSI

Lasten suojeleminen verkossa

Pelkästään vuonna 2021 maailmassa raportoitiin arviolta 85 miljoonaa kuvaa ja videota lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Se on kuvottavaa, ja sen on loputtava.

Uutta EU:n lainsäädäntöä on juuri ehdotettu lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston torjumiseksi. Tämän pitäisi tarkoittaa sitä, että teknologia-ala ottaa lopultakin vastuun ja käyttää käytettävissään olevia välineitä lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön torjumiseksi.

Mutta sinun on tuettava näitä uusia lakeja. Lainsäätäjien ja teknologiayritysten on tiedettävä, kuinka paljon tämä merkitsee meille.

Kuka me olemme

ChildSafetyON on kampanja, jonka johdossa on yli 40 lapsen oikeuksia puolustavaa järjestöä. Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta kiireellisestä tarpeesta suojella lapsia verkossa jatkuvasti kehittyvässä digitaalisessa maailmassamme. Koalitioon kuuluu Euroopan lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön lainsäädäntöä puolustava ECLAG-ryhmä.

Lapsen oikeuksia puolustavat järjestöt ovat yhdistäneet voimansa yhteisen tavoitteen eteen: suojella lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta verkossa. Edistämällä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, viranomaisten, yksityisen sektorin organisaatioiden ja kansalaisyhteiskunnan välillä pyrimme kattavaan lähestymistapaan, joka ei jätä yhtäkään lasta suojaamatta.